Stilbocrea gracilipes

 

  Stilbocrea gracilipes
(Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Seifert, 1999
 
  NL: Stilbocrea gracilipes (Anamorf: Stilbella clavulata)
EN: Stilbocrea gracilipes (Anamorph: Stilbella clavulata)
DE: Stilbocrea gracilipes (Anamorph: Stilbella clavulata)
FR: Stilbocrea gracilipes (Anamorphe: Stilbella clavulata)
Regnum Fungi
Phylum Ascomycota

Genus Stilbocrea

     
  Afbeeldinden / Pictures / Bilder / Photos 12/10/2014:

Wellicht de eerste gedocumenteerde vondst in België : http://www.schijnvallei.be/nieuws/planten-en-zwammenwerkgroep-ontdekt-nieuwe-zwam
Probably the first documented discovery in Belgium
Wahrscheinlich die erste urkundliche Entdeckung in Belgien
Probablement la première découverte documentée en Belgique

Met dank voor de hulp bij de determinatie en de microscopie aan:
Staf Brusseleers, Freddy Vermeulen, Francine Nouls, Jef Vinken & Bernard Declercq

Page updated: 25/10/2022