Familia Orthotrichaceae – Haarmutsfamilie

Orthotrichaceae
NL: Haarmutsfamilie
EN: Orthotrichaceae
DE: Orthotrichaceae
FR: Orthotrichaceae
Regnum Plantae
Phylum Bryophyta
Classis Bryopsida
Ordo Orthotrichales
Orthotrichum affine - Gewone haarmuts

NL: Gewone haarmuts
EN: Wood Bristle-moss
DE: Verwandtes Goldhaarmoos
FR: Orthotrichum affine

Orthotrichum anomalum - Gesteelde haarmuts

>NL: Gesteelde haarmuts
EN: Anomalous Bristle-moss
DE: Stein-Goldhaarmoos
FR: Orthotrichum anomalum

Orthotrichum lyellii - Broedhaarmuts

NL: Broedhaarmuts
EN: Lyell’s Bristle-moss
DE: Lyells Goldhaarmoos
FR: Orthotrichum lyellii

Orthotrichum obtusifolium - Stompe Haarmuts

NL: Stompe Haarmuts
EN: Blunt bristle-moss
DE: Stumpfblättriges Goldhaarmoos
FR: Orthotrichum obtusifolium

Orthotrichum pulchellum - Gekroesde haarmuts

NL: Gekroesde haarmuts
EN: Elegant Bristle-moss
DE: Hübsches Goldhaarmoos
FR: Orthotrichum pulchellum

Orthotrichum striatum - Gladde haarmuts

NL: Gladde haarmuts
EN: Smooth Bristle-moss
DE: Glattfrüchtiges Goldhaarmoos
FR: Orthotrichum striatum

Orthotrichum tenellum - Slanke haarmuts

NL: Slanke haarmuts
EN: Slender Bristle-moss
DE: Zartes Goldhaarmoos
FR: Orthotrichum tenellum

Ulota bruchii - Knotskroesmos

NL: Knotskroesmos
EN: Bruch’s Pincushion
DE: Bruchs Krausblattmoos
FR: Ulota bruchii

Ulota phyllantha - Broedkroesmos

NL: Broedkroesmos
EN: Frizzled Pincushion
DE: Blattsprossendes Krausblattmoos
FR: Ulota phyllantha

Nuttige links / Useful links / Nützliche Links / Liens utiles:
Wikipedia NL
Wikipedia EN
Wikipedia DE
Wikipedia FR