Herhalende vormen

Afbeeldingen bestaande uit een (symmetrische) herhaling van voornamelijk geometrische basisvormen (idealiter) vallen onder deze categorie van minimalistische fotografie.

Images consisting of a (symmetrical) repetition of mainly basic geometric shapes (ideally) fall under this category of minimalist photography.