Intentional Camera Movement (ICM)

Bij opzettelijke camerabeweging wordt de camera tijdens de belichting bewogen in functie van een creatief of artistiek effect. Hierdoor bewegen de beeldpunten over het opnamemedium, waardoor gevarieerde effecten (zoals strepen, texturen en lagen) in het resulterende beeld ontstaan. Het centrale idee in ICM-fotografie is dat beweging het belangrijkste compositorische element is.

Intentional camera movement involves moving the camera during exposure for a creative or artistic effect. This causes the pixels to move across the recording medium, creating varied effects (such as stripes, textures and layers) in the resulting image. The central idea in ICM photography is that movement is the most important compositional element.