Small objects – Negative space

Minimalisme in de letterlijke betekenis:  het getoonde onderwerp is erg klein in vergelijking met de algehele elementen binnen het kader. De ruimte eromheen wordt ook wel “negatieve ruimte” genoemd.  Dergelijke minimalistische foto’s herinneren ons eraan hoe minuscuul ons bestaan is in dit oneindige universum.

Minimalism in the literal sense:  the subject shown is very small compared to the overall elements within the frame. The space around it is also called “negative space”. Such minimalist photos remind us how minuscule our existence is in this infinite universe.