Long Exposure (LE)

Bij fotografie met lange belichtingstijden, tijdbelichting of lange sluitertijd wordt gebruik gemaakt van een lange sluitertijd om de stilstaande elementen van afbeeldingen scherp vast te leggen, terwijl de bewegende elementen onscherp, uitgesmeerd of verduisterd worden. Fotografie met lange belichtingstijden legt één element vast dat conventionele fotografie niet kan vastleggen: een langere tijdsperiode.

Long exposure, time exposure, or slow shutter photography uses a slow shutter speed to capture the stationary elements of images sharply, while blurring, smearing, or obscuring the moving elements. Long exposure photography captures one element that conventional photography cannot: a longer period of time.