Monochroom

Monochrome fotografie is fotografie waarbij elke positie op een afbeelding een andere hoeveelheid licht kan vastleggen en weergeven, maar geen andere tint. Het omvat alle vormen van zwart-witfotografie, waarbij afbeeldingen worden geproduceerd met neutrale grijstinten, variërend van zwart tot wit. Naast grijs kunnen ook andere tinten, zoals sepia, cyaan, blauw of bruin, worden gebruikt in zwart-witfotografie. In de hedendaagse wereld wordt Monochrome fotografie meestal gebruikt voor artistieke doeleinden en bepaalde technische beeldtoepassingen, in plaats van voor een visueel nauwkeurige reproductie van scènes.

Monochrome photography is photography where each position on an image can capture and display a different amount of light, but not a different hue. It includes all forms of black and white photography, producing images with neutral gray tones ranging from black to white. In addition to gray, other shades such as sepia, cyan, blue or brown can also be used in black and white photography. In today’s world, Monochrome photography is usually used for artistic purposes and certain technical imaging applications, rather than for visually accurate reproduction of scenes.