Rust-Art

We kennen het allemaal: De roodbruine, korrelige laag die ontstaat op ijzeren oppervlakken na blootstelling aan lucht of water. Roest is zo oud als de ontdekking van het ijzer in de prehistorie.  Roest is een veelgebruikte metafoor voor langzaam verval als gevolg van verwaarlozing, omdat het robuust ijzer- en staalmetaal geleidelijk omzet in een zacht afbrokkelend poeder.  Het roestproces creëert een continue verandering de vaak verrassende structuren en kleurpatronen kan opleveren en dus heel geschikt is voor abstractere vormen van fotografie.

We all know it: The reddish-brown, grainy layer that forms on iron surfaces after exposure to air or water. Rust is as old as the discovery of iron in prehistoric times. Rust is a common metaphor for slow decay due to neglect, as it gradually converts robust iron and steel metal into a soft crumbling powder. The rusting process creates a continuous change that can often produce surprising structures and color patterns and is therefore very suitable for more abstract forms of photography.