Reflections

Weerspiegelingen of reflecties kom je echt overal tegen zoals in de stad, in de natuur, op straat, in huis, noem maar op. Vaak heb je er geen erg in dat het heel mooi kan zijn om deze te fotograferen. Je kan weerspiegelingen vinden In het water van een meer, rivier of een regenplas, een spiegelbeeld, een etalage- of autoruit, zonnebril en allerlei ander glaswerk, in ogen, in metaal, glazuur- en lakwerk. Enfin noem maar op, de rij materialen is eindeloos. Ben je met dit onderwerp bezig, dan ga je ook steeds meer reflecties zien.  Niet elke weerspiegeling is perfect het origineel, vaak treden door de aard van het spiegelende materiaal vervormingen op waardoor je soms heel abstracte beelden kan maken van iets heel banaals.

You encounter reflections everywhere, such as in the city, in nature, on the street, in your home, you name it. Often you don’t realize that it can be very beautiful to photograph this. You can find reflections in the water of a lake, river or a rain puddle, a mirror image, a shop window or car window, sunglasses and all kinds of other glassware, in eyes, in metal, glaze and lacquer. Well, you name it, the list of materials is endless. If you are working on this subject, you will also see more and more reflections. Not every reflection is perfectly the original, often due to the nature of the reflective material, distortions occur, which sometimes allows you to create very abstract images of something very banal.