Partita

Partita was in de 16de en 17de eeuw de naam voor een solomuziekstuk, maar Johann Kuhnau en latere Duitse componisten gebruikten de term voor verzamelingen van muziekstukken, dus als synoniem voor suite.  Voor fluitisten is “dé partita” het werk dat Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) componeerde in la klein…

You cannot copy content of this page